Zero Hash Australia joins Blockchain Australia

Zero Hash Australia has announced its membership to Blockchain Australia, a collective…